Nổi bật

☘ Bưởi trái mùa ☘

THÔNG BÁO NÊN ĐỌC
không hỏi thừa khi chưa đọc thông báo này

1. KHÔNG REPOST, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG SHARE PASS

2. Pass đều liên quan đến nội dung truyện, nằm trong phần giới thiệu truyện (phần mục lục) có gợi ý về pass. Vì thế những câu hỏi hay thắc mắc về pass tui sẽ không trả lời nữa!